املاک الماس، پیشرو در ارائه خدمات نوین ملکی  -کاهش ۲۲ درصدی معاملات و افزایش ۴۵ درصدی قیمت ملک نسبت به خرداد سال گذشته! 
کاهش ۲۲ درصدی معاملات و افزایش ۴۵ درصدی قیمت ملک نسبت به خرداد سال گذشته!بازديد : 423

بازار مسکن تهران در خرداد ۹۷ : درخردادماه سال ۹۷ شاهد کاهش ۲۲ درصدی معاملات و افزایش ۴۵ درصدی قیمت ملک نسبت به خرداد سال گذشته بودیم! اتفاقی که به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن را خیلی زودتر از پیش‌بینی ها به همراه خواهد داشت. به گزارش ملک رادار و بر اساس گزارش بانک مرکزی، در خردادماه سال ۱۳۹۷ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹ / ۱۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱ / ۲۲ و ۱ / ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱ / ۶۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹ / ۸ و ۸ / ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۷ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. خاطر نشان می‌نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حولات بازار معاملات مسکن شهر تهران می‌باشد. حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۴۸۸۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۷ / ۴۳ درصد بیشترین سه را به خود اختصاص دادهاند. سه مذکور در مقایسه با خرداد ماه سال قبکل ۱ / ۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سه واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ بکا سکه ۹ / ۱۳ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۹ / ۸ و ۳ / ۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۶ / ۷۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال جایر مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱ ، ۸ ، ۷ ، ۱۵ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۴ / ۲۸ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. تحولات قیمت مسکن در خردادماه سال ۱۳۹۷ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بازار مسکن شهر تهران ۱ / ۶۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹ / ۸ و ۸ / ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۶ / ۶۳ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۰ معادل ۶ / ۱۶ درصد تعلق دارد. تحولات اجاره بهای مسکن در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵ / ۱۲ و ۴ / ۱۰ درصد رشد نشان میدهد. خاطر نشان می‌نماید سه هزینه مسکن اجاره بهای مسکن (اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) معادل ۱ / ۳۳ درصد می‌باشد. جمع بندی در خردادماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱ / ۶۵ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ / ۴۵ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۹ / ۱۴ هزار فقره بود که نسبت به خردادماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱ / ۳ درصد کاهش دارد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ موید آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵ / ۱۲ و ۴ / ۱۰ درصد رشد نشان می دهد.