املاک الماس، پیشرو در ارائه خدمات نوین ملکی آگهی صفحه اول در جایگاه ویژه(سمت چپ و بالای صفحه)
نرخ آگهی
    زمان نمایش 15روز
    امکان ایجاد صفحات وب و ارائه توضیحات اختصاصی
    امکان نمایش 16 قطعه عکس برای هر آگهی

25 روز :  50,000 تومان
اندازه :  180*38 پيکسل
مشاهده نمونه آگهی

باکس تمام صفحات جستجو در دسترسی سریع
نرخ آگهی

    زمان نمایش 15روز
    نمایش در تمام زیر گروه های بخش دسترسی سریع
    امکان نمایش 8 عدد عکس برای هر آگهی
    امکان مشاهده روزانه تعداد بازدیدهای انجام شده

20 روز :  30,000 تومان
اندازه :  152*251 پيکسل
مشاهده نمونه آگهی

آگهی های مصور املاک ویژه در صفحه اول
نرخ آگهی

    زمان نمایش 15روز
    نمایش در سمت چپ صفحه اصلی سایت
    امکان نمایش 8 قطعه عکس برای هر آگهی
20 روز :  20,000 تومان
اندازه :  468*60 پيکسل
مشاهده نمونه آگهی

آگهی های مصور در گروه دسترسی سریع
نرخ آگهی

    زمان نمایش 15روز
    امکان نمایش 8 قطعه عکس برای هر آگهی
    امکان مشاهده روزانه تعداد بازدیدهای انجام شده
15 روز :  20,000 تومان
اندازه :  468*60 پيکسل
مشاهده نمونه آگهی

آگهی های مصور در صفحات سوم و لیست جستجو
نرخ آگهی
نمایش آگهی بمدت 15 روز
نمایش در سمت راست صفحه لیست جستجو
قابلیت الصاق عکس تا 8 عدد به هر آگهی
امکان مشاهده روزانه تعداد بازدیدهای انجام شده
15 روز :  10,000 تومان
اندازه :  468*60 پيکسل
مشاهده نمونه آگهی

جالب و دیدنی
نرخ آگهی
زمان نمایش 15 روز
امکان نمایش در سمت چپ لیست مطالب جالب و دیدنی
قابلیت الصاق عکس تا 8 قطعه
قابلیت ایجاد صفحات اختصاصی
15 روز :  10,000 تومان
اندازه :  468*60 پيکسل
مشاهده نمونه آگهی